Sprzęt

Płytki uru­chomieniowe z układami FPGA dostępne dla real­iza­cji projektów.


Dig­i­lent ZYBO (Zynq)

Doku­men­tacja producenta

ZYBO


Zed­Board (Zynq)

Doku­men­tacja producenta

ZedBoard

 


Dig­i­lent Atlys (Spartan-6)

Doku­men­tacja producenta

Atlys


Dig­i­lent Nexys 3 (Spartan-6)

Doku­men­tacja producenta

Nexys3


Xil­inx KC705 & Con­nec­tiv­ity Kit (Kintex-7)

Doku­men­tacja producenta

KC705


Xil­inx VC707 (Virtex-7)

Doku­men­tacja producenta

VC707


 Xil­inx SP605 (Spartan-6)

Doku­men­tacja producenta

SP605


 NetF­PGA 10G (Virtex-5)

Doku­men­tacja producenta

NetFPGA10G