Pracownia

Adres: bud. C-3, V piętro, pok. 502
Tele­fon: (12 617) 39 80

Jerzy Kasperek
E-mail: kasperek(na)agh.edu.pl
Ter­min kon­sul­tacji: piątki, godz. 10:30 — 11:15
Dostęp­ność w labie 309a:
– piątki, 11:15 — 14:20

Paweł J. Rajda
E-mail: pjrajda(na)agh.edu.pl
Ter­min kon­sul­tacji: środy, godz. 10:30 — 11:15
Dostęp­ność w labie 309a: