Pracownia

Adres: bud. C-3, V piętro, pok. 502
Tele­fon: (12 617) 39 80

Jerzy Kasperek
E-mail: kasperek(na)agh.edu.pl
Ter­min kon­sul­tacji: piątki, godz. 12:50 — 14:00
Dostęp­ność w labie 309a:
– piątki (po umówie­niu) 8.00 –12.45
– środy 9.35 –12.45

Paweł J. Rajda
E-mail: pjrajda(na)agh.edu.pl
Ter­min kon­sul­tacji: piątki, godz. 10:00 — 11:00
Dostęp­ność w labie 309a:
– wtorki (niek­tóre) 9.35 –12.45, 14:40 — 17:45
– piątki 12:50 — 17:45