Przemysł

Tematy bieżących i zrealizowanych projektów

 

 • Mode-S Transceiver

  Projekt podsystemu awioniki — radaru wtórnego dozorowania (transpondera lotniczego) w technologii radia zdefiniowanego programowo w układzie FPGA

 • Badanie i wdrożenie cyfrowej platformy radiokomunikacyjnej w transporcie kolejowym

  Projekt nowoczesnego systemu radiołączności dla sieci PKP (Radionika)

 • Wykonanie modeli transaktorów w standardzie SCE-MI 1.0: 12S, I2C, APB, JTAG, Wishbone Master

  Projekty modułów IP dla technologii FPGA do akceleracji  symulacji SOC (Aldec)

 • Opinia techniczna nt możliwości realizacji front-endu odbiornika jonosondy kosmicznej w technologii radia zdefiniowanego programowo

  (CBK)

 • Opracowanie i badanie algorytmów komputerowych łączenia zbioru punktów — projekty modułów IP dla technologii FPGA do akceleracji obliczeń algorytmów przetwarzania obrazów

  (Evatronix)

 • Zintegrowane stanowisko do badania i testowania prototypu terminala radiokomunikacyjnego GSM

  Projekt nowoczesnego systemu testowania urządzeń radiołączności pociągowej (Radionika)

 • Analiza standardów przewodowej transmisji cyfrowej. Opracowanie i wykonanie cyfrowego modemu przewodowego sterowania radiotelefonem Koliber

  Projekt cyfrowego urządzenia zdalnego sterowania radiotelefonem pociągowym (Radionika)

 • Opracowanie i wykonanie inteligentnego sterownika do programowo-sprzętowej obsługi systemu nawigacyjnego wykorzystującego moduł pomiaru przeciążeń IMU-FSAS

  Projekt i konstrukcja opartego na FPGA podsystemu transmisji cyfrowej dla modułu awioniki (Visimind)

 • Weryfikacja modelów interfejsów mikroprocesorowych — projekty modułów IP dla technologii FPGA

  (Aldec)