Hoffmann Hahn

Otto Hahn

Czy Otto Hahn, wysyłając tekst zawierający wyniki jego badań do wydawnictwa Springer, mógł domyślać się, jakie następstwa dla ludzkości zrodzi odkrycie rozszczepienia jądra atomu? Czy było do przewidzenia, że uczony zostanie obarczony winą za zrzucenie bomb atomowych na Hiroshimę i Nagasaki…?

Autor — na tle życia niemieckiego uczonego, laureata Nagrody Nobla, którego badania doprowadziły do odkrycia i wykorzystania energii atomowej, skonstruowania broni atomowej — przedstawia burzliwy rozwój nauk przyrodniczych w XX wieku i jego powiązania z zaostrzającą się sytuacją polityczną na świecie. Dzięki wprowadzeniu wielu mało znanych szczegółów z życia Ottona Hahna i innych sławnych naukowców, chemików i fizyków, żyjących w tym okresie, Czytelnik staje się świadkiem pasjonujących wydarzeń. Na kanwie tego uwypuklone są problemy moralne uczonego — odpowiedzialność za dokonane dzieło.


Tytuł: Otto Hahn. Wina i odpowiedzialność — konflikty uczonego
Autor: Klaus Hoffmann